Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí
garant

Lenka Tomášková

garant programu Pomocná ruka

l.tomaskova@ekonomicke-stavby.cz

Jsou v životě situace, které vyžadují neobvyklá řešení. Třeba zaplatit svůj nový dům až za několik let. Neobvyklá řešení mohou být někdy velkou pomocí. Stavění domů pro nás nikdy nebylo jen byznys. Vždy jsme svoji roli vnímali jako poslání. Vždy jsme se snažili rozumět Vašim potřebám a umět podat pomocnou ruku.
Vytvořili jsme pro Vás nový program, ve kterém Vám dnes koupíme pozemek, dnes postavíme a předáme dům, který však zaplatíte třeba až za 6 let. Poznejte náš nový program POMOCNÁ RUKA.

Ceny pozemků i staveb se každý rok zvyšují. Postavit dům dnes je výhodnější, než bude třeba za 4 roky. Zároveň však u některých klientů existují dobré důvody, proč mohou hypoteční úvěr čerpat až za několik let. Odložení zaplacení ceny domu bývá v těchto případech velkou pomocí.

Jak program funguje

V programu POMOCNÁ RUKA klient zaplatí 15 % z ceny domu a pozemku. Zbylé peníze zainvestují ES. Po dokončení stavby domu předáváme dům k okamžitému užívání. V době užívání, před zaplacením domu, klient platí snížený měsíčný nájem. Tento nájem většinou odpovídá 60 % běžného nájmu. Princip dočasného nájmu umožňuje měnit délku přechodného období podle měnících se potřeb klienta.
Pokud to okolnosti vyžadují, je možné dobu prodlužovat i zkracovat, zcela podle potřeb klienta. Klient, který původně předpokládal zaplacení svého domu za rok po přestěhování, tak může naprosto snadno prodloužit lhůtu třeba na 6 let. A obráceně, kde příznivé okolnosti nastanou dříve, není nutné čekat na původně určenou lhůtu a dům je možné koupit a převést kdykoliv.

Pomocná ruka

Bydlíte ve svém

Výhody takového nastěhování před zaplacením jsou značné. Užíváte a zařizuje svůj dům. Získáte požadovanou vysokou kvalitu bydlení a odpadnou náklady na původní, provizorní bydlení. Vaše děti chodí do správné školy a Vy relaxujete budováním vlastní zahrady.

Omezená kapacita programu

K financování domů používáme volné finanční prostředky. Množství klientů, které v tomto programu každý rok můžeme obsloužit, je tak omezené. Na aktuální možnost využití se ptejte svého manažera projektu.

Příklady použití

   Prodej nemovitosti
Častým příkladem použití tohoto programu je prodej nemovitosti. Řada našich klientů chce svůj nový dům financovat prodejem stávající nemovitosti. Potřebují se nejprve přestěhovat do nového domu a až následně začít prodávat původní nemovitost. Zároveň nevědí, jak dlouho budou stávající dům prodávat, a potřebují tedy k doplacení dostatek času.

   Majetková řízení
Mnoho klientů potřebuje dnes bydlet, leč nevyřešená majetková řízení předchozích vztahů brání v možnosti nové hypotéky. Majetková vypořádání se v Česku mohou vléci i několik let. Po celou tuto dobu brání klientům k dobrému řešení svého bydlení.
Odložené zaplacení je v těchto případech velkou pomocí.

   Mateřská dovolená
Velmi často řešíme zadání, kdy klientka je na mateřské dovolené a klient podniká s výrazně optimalizovaným příjmem. Je možné řešit hypotéku hned. Když však počkáme na návrat klientky do zaměstnání, budou podmínky úvěru lepší, a tím měsíční splátka nižší.
Také v tomto případě využíváme možnost dnes bydlet a až později, po ukončení mateřské, vyřizovat hypotéku k zaplacení domu.

   Záznam v registrech
Je snadné pro pochybení v minulosti mít negativní záznam v registrech. Hlavní finanční analytik ES, který situaci pro klienty řeší, přijde s návrhem řešení, kdy hypotéka bude dobře možná s odkladem například dvou let. V té době dojde k úpravě záznamů v registrech, a podmínky pro přípravu financování budou opět příznivé. Pokud klient nechce s bydlením čekat až na samotné vyřešení hypotéky, může využít možnost dnes se nastěhovat a až později dům zaplatit dobrým nástrojem.

   Školy
Jedním z důvodů k urychlení přestěhování do nového domu může být nástup dětí do školy. Často klienti chtějí, aby děti začaly chodit do školy v místě budoucího bydliště. I v tomto případě může mít odložené zaplacení svůj význam a být velkou pomocí.

Pomocná ruka
Pomocná ruka
Pomocná ruka

Modelový příklad

Dům v  hodnotě 2.500.000 Kč s  pozemkem v  hodnotě 500 000 Kč obnáší dočasný nájem 13.500 Kč měsíčně.
(Obvyklý nájem stejného domu v  místě činil 24.000 Kč měsíčně.)

AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store