Doplňující informace

K financování pozemku a stavby mohou klienti využít služeb certifikovaných finančních poradců společnosti Hypotéky rodinných domů s.r.o. jako třetí osoby (v propagačních materiálech uvádění jen jako certifikovaní finanční poradci). Využití této služby finančního poradce je podmíněno žádostí klienta a poskytnutí úplných a pravdivých informací o aktuální finanční situaci klienta. Společnost ES poskytuje klientům pouze obecné informace o finančních produktech. Finanční produkty klientům ES nabízí a zprost edkovávají certifikovaní finanční poradci společnosti Hypotéky rodinných domů s.r.o. Vyřízení hypotéčního úvěru a jiných obdobných finančních produktů předpokládá splnění metodik financující instituce. Pokud se kdekoliv v propagačních materiálech hovoří o finančních produktech (např. hypotéka od ES), jde o pro klienty ES nabízené a zprostředkované finanční produkty prostřednictvím certifikovaných finančních poradců společnosti Hypotéky rodinných domů s.r.o.

Měsíční splátky uváděné u jednotlivých domů jsou kalkulovány s počáteční hotovostí klienta ve výši 0 Kč (program NULOVÁ HOTOVOST) nebo 170.000 Kč (program MLADÁ RODINA), 30-letou splatností hypotečního úvěru, úrokovou sazbou 4,39 % p.a., dlouhodobou úrokovou sazbou 3,08 % p.a. a standardním provedením rodinného domu, dle Všeobecných obchodních a technických podmínek dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o.

Pro účely programu Servisní prohlídky se dokončeným domem rozumí stavba rodinného domu na klíč, realizovaná společností Ekonomické stavby s.r.o. (kompletní stavební i technologická část).

Využití programu Zelená úsporám je závislé na podmínkách výzvy vyhlášené poskytovatelem dotace.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Obsah těchto webových stránek není nabídkou (návrhem) na uzavření smlouvy. Smluvní vztah vzniká a konkrétní podmínky jsou stanoveny písemnou smlouvou.

Všechny ceny, výpočty a kalkulace odpovídají podmínkám pro září 2022.

Informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Ekonomické stavby s.r.o. si vyhrazují právo na změny.