Mladá rodina

Využili jsme celou svoji zkušenost a výhody různých jiných programů.
Vytvořili jsme silný koncentrát myšlenek a výhod, abychom mladým lidem umožnili kvalitní bydlení. Vítejte ve světě, kde již první bydlení je to dobré. Vítejte ve světě, kde se bude rodit více dětí ve šťastnějších rodinách.

garant

Pavel Fryček

garant programu Mladá rodina

p.frycek@ekonomicke-stavby.cz

"Dát mladým lidem možnost dobrého bydlení je tou nejchytřejší sociální politikou."

Stále kolem sebe slyšíme, jak je důležité podporovat mladé rodiny.
Hodně o podpoře mladých rodin slyšíme, málo však takovou podporu opravdu vidíme. Věříme, že dobré bydlení pro mladé lidi je základním kamenem prosperity každého státu. Naším snem jsou šťastné mladé rodiny se spoustou dětí v krásných domech. Nový program MLADÁ RODINA je naším příspěvkem k lepšímu životu mladých rodin.

Mladé financování

Mladí lidé potřebují sobě přizpůsobené financování. Není možné předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet procent hodnoty domu, jak by ideálně vyžadovaly banky. Není možné předpokládat, že většina mladých rodin disponuje vlastním pozemkem.

Financování je v tomto programu přizpůsobeno potřebám mladých lidí. Vytvořili jsme program, kde klienti potřebují jen minimální hotovost 170.000 Kč a kde pozemek lze splácet měsíční splátkou hypotéky.

Podstatou programu je nízká splátka. Klienti využívají dlouhých splatností úvěru. Za své klienty přinášíme bankám garance. Neseme část odpovědnosti za své klienty, abychom bankám snížili riziko úvěru. Za tyto garance klienti ES získávají výrazně výhodnější úvěr.

Výhodnější úvěr znamená v jeho délce velkou finanční úsporu. U domu a pozemku v celkové ceně 4,6 milionu je měsíční splátka nižší o 2.600 Kč. Za 40 let splácení takto zvýhodněného úvěru ušetříme svým mladým klientům 1.248.000 Kč. V nízké splátce je největší výhoda hypotéky ES.

Mladá rodina

Naprosto důsledně využíváme podpory státu v míře neobvyklé. Čerpáme pro klienta daňovou úlevu, dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM i podporu do fotovoltaických zařízení (program GÉNIUS).

Abychom otevřeli mladým rodinám možnost žít ve vlastních domech, bylo nutné vytvořit program s nízkou celkovou splátkou. Věnovali jsme tomuto úkolu mnoho energie. Proto se nám podařilo splátku za kompletní dům 4+1 dostat pod 7.300 Kč měsíčně. V ES víme, že nízká splátka je klíčem k dobrému bydlení mladých lidí.

Zároveň jsme se snažili celkovou cenu, včetně pozemku, udržet pod hranicí běžného nájemného. Zaplacení hypotéky vlastního domu považujeme za nejvýhodnější způsob důchodového spoření.

Mladá rodina

Splátky některých vybraných domů

První splátka - splátka za samotný dům
Druhá splátka - celková splátka za dům a pozemek v hodnotě 600.000 Kč

Katka 12A 7.862 Kč 9.676 Kč
Ekonomik N7 9.374 Kč 11.188 Kč
Kristýna 12 9.223 Kč 11.037 Kč
Katka 40 7.257 Kč 9.072 Kč
Lucie 29 8.467 Kč 10.281 Kč
Miluška 4 8.467 Kč 10.281 Kč
Katka 15B 6.804 Kč 9.618 Kč
Mladá rodina

Cílem programu je nepřesáhnout splátkou hypotéky 40 % příjmů rodiny. Klientům je k dispozici krátkodobá překlenovací půjčka s 0% úrokem (RPSN 0 %) pro překlenutí financování hypotékou tam, kde banky standardně žádají hotovost klienta.

Mladá rodina

Úsporný provoz domu

Jen levná hypotéka k dobrému řešení nestačí. Příznivý musí být celkový náklad na bydlení. Vedle splátky hypotéky považujeme v ES za nesmírně důležité zajistit také mimořádně nízké provozní náklady domu.

Přemýšlíme nad každou korunou budoucích nákladů. Proto jsme Ekonomické stavby. Stavíme domy výhradně nízkoenergetické, v programu MLADÁ RODINA je každý náš dům vybavený nejmodernější technologií tepelného čerpadla. Dům může vyrábět vlastní elektrickou energii, a opět tak snižuje závislost a provozní výdaje. Neustále analyzujeme ceny různých dodavatelů energií a jsme připraveni pro klienty vyjednat nízké nákupní ceny energií.

Náklady na provoz domu jsou důležitou součástí plánování rodinného rozpočtu. Aby byly tyto náklady co nejnižší, využíváme v programu Mladá rodina nejmodernější způsob vytápění, a to tepelným čerpadlem. Měsíční náklady na provoz našeho domu 4+1 jsou pak obvykle 1.681 Kč. Právě v měsíčních nákladech je v Česku mezi domy největší rozdíl. Je velký rozdíl, zda za energie mladá rodina zaplatí 1.681 Kč či 4.500 Kč měsíčně. Ten rozdíl za 40 let splácení hypotéky činí neuvěřitelných 1.353.120 Kč. Takovou úsporu Vám přinese nízkoenergetický dům ES oproti běžnému domu.

Mladá rodina

Vysoká hodnota domu

Nízká měsíční splátka hypotéky a nízké provozní náklady jsou dobrým základem řešení pro mladé rodiny. Podstatná je pro nás však ještě další, třetí, hodnota. Považujeme za mimořádně důležité, aby dům v průběhu splácení hypotéky i po úplném zaplacení měl vysokou likvidní hodnotu. Považujeme za důležité, aby i částečně zaplacený dům byl pro naše klienty velkým majetkem a finanční rezervou.

Z tohoto důvodu nestavíme montované domy, jako jsou dřevostavby. Orientujeme se výhradně na technologie a materiály, které garantují vysokou hodnotu domu i po čtyřiceti letech splácení hypotéky. Právě po zaplacení hypotéky bude totiž hodnota dřevostavby třetinová v porovnání se zděným domem.

Vysoká hodnota domu otevírá mnoho dobrých možností pro klienty. Vedle nízké splátky hypotéky a nízkých provozních nákladů tak jde o třetí nejdůležitější parametr našich domů a programu MLADÁ RODINA.

Rostoucí dům

Potřeby mladých rodin se v čase mění. Naprosto jinou potřebu k bydlení mají dva mladí lidé, a jinou později s dětmi. Vymysleli jsme domy, které se mění s našimi klienty. Již není nutné stavět na životním startu rovnou velký dům pro budoucí rodinu. Za něj pak nést provozní náklady a náklady hypotéky.

Rostoucí domy jsou další stěžejní myšlenkou pro mladé rodiny. Tato myšlenka přináší velkou míru svobody. Začněte svůj život v domě 2+1. Až přijde čas, snadno, bez přerušení bydlení, Vám dům zvětšíme na potřebných 4+1, včetně stavebního povolení i rozšíření úvěru. Stejně jako na začátku nebudete potřebovat žádné vlastní peníze. Také zvětšení domu profinancujete hypotečním úvěrem.
Více viz program ROSTOUCÍ DŮM

Mladá rodina
Mladá rodina

Mateřská dovolená a pojištění splátek

Život není statický. Dobrý program je připravený reagovat na různé životní změny. V programu MLADÁ RODINA pracujeme s pojištěním proti výpadku příjmu. Jsme hrdí na naše řešení pro mateřské dovolené. Chytrou prací se stavebním spořením můžete výrazně snížit splátky hypotéky po dobu mateřské dovolené. Hypotéka tak již nebude překážkou pro nejkrásnější úlohu v životě člověka.

Bydlení bez starostí

Dobré bydlení pro nás znamená bydlení bez zbytečných starostí. Peče o dům nesmí zatěžovat. Vytvořili jsme program, ve kterém po dobu nejméně 30 let pečujeme o naše domy. Tento program SERVISNÍCH PROHLÍDEK jsme automaticky propojili také s programem pro mladé klienty.

Pravidelně provedeme důkladnou kontrolu Vašeho domu. Vyloučíme případné možné závady. V případě nutnosti provedeme opravy. Zároveň při prohlídce seřídíme okna a otopný systém. Servisní prohlídky zajistí skvělou kondici našich domů po celá desetiletí.
Více viz program SERVISNÍ PROHLÍDKY

Mladá rodina

První kus nábytku

Sluší se mladé rodině do nového domu přinést kousek nového zařízení. Rádi bychom byli první, kdo našim klientům ke spokojenosti přispěje. Ve spolupráci s partnery jsme připravili dárek, kterým je nádherná moderní kuchyňská linka do každého domu, který v programu MLADÁ RODINA postavíme.

Dar v podobě kuchyňské linky se vztahuje na domy v kompletní dodávce a osazené tepelným čerpadlem, kdy výrobce tepelného čerpadla na tento dárek přispívá.

Více viz SPECIFIKACE KUCHYŇSKÉ LINKY
Více viz SPECIFIKACE TEPELNÉHO ČERPADLA

Mladá rodina

Program ve zkratce

Mladá rodina
  • Program MLADÁ RODINA není omezený věkem klientů.
  • V programu MLADÁ RODINA můžete financovat celou cenu domu i pozemku.
  • V tomto programu je možné využívat dotovanou překlenovací půjčku s úrokovou sazbou 0 %.
  • Poskytujeme záruky bankám pro nízkou výslednou splátku hypotéky. Společně s nízkými provozními náklady to považujeme za podstatu řešení pro mladé rodiny.
  • Program obsahuje možnost úžasných rostoucích domů. Tedy domů, které umějí reagovat na měnící se nároky klientů.
  • Programem můžete výrazně snížit splátky hypotéky v době mateřské dovolené.
  • Součástí je integrovaná služba bezplatných servisních prohlídek.
  • Se svými klienty zůstáváme přáteli. Pomáháme jim s údržbou domů. A na základě jejich doporučení novým klientům platíme část jejich nákladů na hypotéku. Součástí dodávky domu je moderní kuchyňská linka.
Mladá rodina

Úspora provozních nákladů je důležitá. Proto je v programu MLADÁ RODINA na vytápění využívána nejmodernější technologie vytápění tepelným čerpadlem.

"Dát mladým lidem možnost dobrého bydlení je tou nejchytřejší sociální politikou."

"Zaplatit si hypotékou vlastní dům je za současných podmínek výrazně nejvýhodnějším důchodovým připojištěním."