program Iontový dům

Víte, co není vůbec vidět, a co je zároveň úplně nejdůležitější? Úplně nejdůležitější pro nás v ES je, jak Váš dům bude prospěšný Vašemu zdraví. V této oblasti jsme šli mnohem dál než ostatní.

Zdravý dům je ten správný.

garant programu

Aleš Urbánek

garant programu Iontový dům

info@ekonomicke-stavby.cz

  • V tomto programu získáte:
  • Dům s vysokou hladinou záporných iontů
  • Dům, který bude aktivně prospívat Vašemu zdraví
  • Dům, kde budete stárnout pomaleji a průměrná délka dožití bude delší

Začalo to Nobelovou cenou

V roce 1991 získali němečtí vědci Erwin Neher a Bert Sakrman Nobelovu cenu za svoji práci „Funkce iontových kanálů v buňkách“. Jejich výzkum zázračně otevírá cestu k pochopení zdraví buňky a prodloužení kvalitního lidského života.

Na objev nobelistů Nehera a Sakrmana po celém světě navázaly desítky vědeckých pracovišť, hledajících různé způsoby využití tohoto úžasného principu. Tento výzkum přinesl vysvětlení, proč různá místa mají silně ozdravný účinek. A proč naopak v jiném prostředí zdraví člověka neprosperuje. A právě tento výzkum a tato Nobelova cena stály na počátku zrodu Iontového domu. Domu, který významně prospívá zdraví Vašich buněk, zdraví celého organismu, a který má schopnost zásadně ovlivnit délku a kvalitu života.

blog Davida Mencla Iontový dům

Iontový dům

Zdravé záporné ionty

Záporné ionty kyslíku, podle mnoha vědeckých studií, mají zásadní vliv na buněčné zdraví, a tedy na délku života. Život v prostředí bohatém na dostatek záporných iontů má ozdravné účinky na mnoho civilizačních chorob. Podle mnohých má takto zdravé prostředí schopnost prodloužit průměrné dožití člověka až o 15 let.

Bohužel běžné moderní stavby svým přístupem záporné ionty ničí. Umělé materiály, pasivní skladby, nesprávné větrání a mnohé další zhoršují bilanci záporných iontů. A tak většina lidí v moderních domech bydlí v prostředí zcela bez záporných iontů či jen s mírou velmi malou.

Krásné moderní domy bez jedné důležité vlastnosti. Domy bez schopnosti regenerovat zdraví buněk.

Iontový dům

Zdravý dům

Třicet let následných výzkumů přivedlo mnohé moudré lidi k poznání, jak postavit dům tak, aby člověka obklopil vysokou hladinou záporných iontů. I Váš dům dokáže přinést hladiny srovnatelné s tím nejlepším, co nabízí příroda kolem nás.

Koupili jsme pro Vás chráněnou technologii Iontového domu. Jako první v Česku Vám tak postavíme ten nejlepší možný dům. Dům s vysokou hladinou záporných iontů. Dům, který bude prospívat Vašemu zdraví každou minutu, co v domě budete. Ať se budete učit s dětmi, večeřet či se milovat. Prostředí kolem Vás bude stále zdraví Vašich buněk prospěšné.

Společně s dostatkem záporných iontů v našich zdravých domech hlídáme i další aspekty zdravého života. Domy stavíme mimo geopatogenní zóny. Eliminujeme škodlivá záření a elektromagnetický smog. Využíváme technologie k tomu, aby dům byl správně větraný a přinášel zdravou vlhkost vzduchu.

Co je zdravý dům?

Dům s vysokou hladinou záporných iontů

Dům postavený mimo geopatogenní zóny

Dům bez škodlivého záření a elektromagnetického smogu

Dům se správnou mírou vlhkosti vzduchu a zdravě větraný

Iontový dům

Jen zdravý dům je ten správný

Ve světě je silný trend zdravých domů. Mnozí lidé zdravě jedí. Starají se o dostatek prospěšného pohybu. Dobře spí. A teď celý svět objevil kouzlo zdravého bydlení. Pokud pečujete o své zdraví, pak logicky chcete svůj čas trávit ve zdravém prostředí svého domu.

Stavíte-li si dnes nový dům, pak ho postavte tak, aby odpovídal trendům bydlení i za několik dalších roků. Zdravý dům s vysokou hladinou záporných iontů bude za několik let naprostým standardem a nutností. V ES Vám ho postavíme již dnes. Bydlete zdravě a investujte dobře.

Zajímavé odkazy

video Negativní ionty – základní principy a vliv na lidské zdraví

video Léčení dětského astma negativními ionty v Císařské jeskyni v Moravském krasu