program Chytrý nájem

Zaplatit v produktivní době svoji nemovitosti a odcházet do důchodu s bydlením „ve svém“ je logická touha většiny rozumných lidí.

Program Chytrý nájem Vám tuto možnost přinese i pokud do banky pro hypotéku nemůžete.

Zavřeli Vám v bankách dveře? V ES Vám je otevřeme.

„Ano, připravili jsme si program financování pro klienty, které banky nechtějí. V programu Chytrý nájem lze financovat dům bez jakékoliv lustrace a bez prokazování příjmů.“

garant programu

Zdeněk Stehlík

garant programu Chytrý nájem

chytry-najem@ekonomicke-stavby.cz

 • V tomto programu získáte:
 • Možnost splácet svůj dům i když pro hypotéku nemůžete.
 • Neuvíznout celý život v nájmu.
 • Vytvořit svůj majetek.

Vytvořit majetek, který Vás chrání

Splácet celý život nájem může být velmi nebezpečná strategie. Placením nájmu hrozí, že se v důchodovém věku spolu potkají vysoký nájem a nízký důchod. Většina lidí tak usiluje o možnost místo nájmu splácet svůj vlastní majetek.

 • Pokud splácíte své, zažíváte dva pozitivní proudy:
 • První skvělý přínos je, že splácení jednou skončí a Vy již dále bydlíte zadarmo.
 • Druhý pozitivní a snad ještě důležitější bonus je neustálé zvyšování hodnoty nemovitostí. Nemovitosti v Evropě a Česku každý rok významně zvyšují svoji hodnotu. A to i nemovitost, kterou splácíte. Kdo pořídil před pěti roky dům za pět milionů, drží dnes nemovitost o hodnotě často dvojnásobné.

Pokud byste místo své nemovitosti platili nájem, žádná z těchto zásadních hodnot Váš život neovlivní. Placení nájmu nikdy neskončí. A nijak nezbohatnete na tom, že Vašemu domácímu roste hodnota bytu, který Vám pronajímá.

Splácet vlastní nemovitost je proto obvykle cesta k bohatství. Platit nájem pak pro mnohé naopak cesta do chudoby.

Splaťte svůj dům placením nájmu

Jsou klienti, kteří z různých důvodů nemohou pro vlastní hypotéku. Abychom i těmto klientům otevřeli možnost splácet svoji nemovitost místo placení nájmu, otevřeli jsme program Chytrý nájem. Program, kde pravidelným placením nájmu svůj dům postupně zaplatíte a ten se tak stane Vaším majetkem.

Chytrý nájem

Jak program funguje?

Vyberete pozemek, který ověříme a pro Vás koupíme.

Zaplatíte 15 % z hodnoty domu a pozemku. Zaplacení vlastních 15 % nákladů je nevyhnutelná podmínka tohoto programu.

Na Vámi vybraném pozemku postavíme Vámi zvolený dům. Během stavby nic neplatíte.

Nastěhujete se a platíte měsíční nájemné.

Kdykoliv můžete mimořádnou splátkou svůj dům doplatit.

Pokud nevyužijete možnosti předčasného splacení, placením nájemného za 30 let cenu domu zcela umoříte.

30 let nebo jen dočasně

30 let placením nájmů svůj dům zcela zaplatíte a stanete se tak majiteli nemovitosti, ve které bydlíte. Do důchodu tak půjdete bez nájmu, ve svém a s velkou hodnotou zaplacené nemovitosti.

Program však také můžete využít jako dočasné řešení aktuálně nepříznivé situace.

Naprostá většina klientů, kteří program Chytrý nájem využila svůj dům odkupuje po pátém roku nájmu. Překážky, které na začátku bránily hypotéce již v té době bývají vyřešené. A přechod do běžné hypotéky je tak logicky a v programu Chytrý nájem možný.

Chytrý nájem

Nižší nájem nežli nájem obvyklý

Splátka Chytrého nájmu je o cca 30 % vyšší nežli splátka hypotéky. A zároveň je splátka Chytrého nájmu významně nižší nežli jsou běžné „hloupé“ nájmy srovnatelné kvality bydlení.

Tedy splácet svoji nemovitost místo placení nájmu není překvapivě dražší. Je to v naprosté většině míst ČR levnější.

Váš vklad 15 % ceny

Koupit pro Vás pozemek, postavit na něm dům a následně 30 let čekat, až se nám vložené prostředky vrátí je pro nás extrémně náročné. Proto u každého klienta vždy preferujeme na prvním místě možnost jeho vlastní hypotéky. Až tam, kde hypotéka možná není, volíme jako řešení poslední záchranu program Chytrý nájem.

Abychom pozemky kupovali a domy stavěli jen pro klienty, kteří své bydlení myslí vážně je v tomto programu obsažena vstupní záloha klienta 15 %, případně vlastní pozemek klienta v podobné hodnotě. Použít program Chytrý nájem bez této vstupní zálohy není možné.

Pokud preferujete řešení bez použití vlastních úspor doporučujeme program Nulová hotovost.

Chytrý nájem

Negativní registry ani insolvence nejsou překážkou

V tomto programu nedochází k žádnému ověřování registrů. Tedy naprosto žádný záznam v registru zde nemůže být překážkou.

Podmínkou programu je řádná péče o dům. A perfektní platební kázeň při placení jednotlivých nájmů.

K využití programu nebrání žádný typ záznamů v registrech. Program není v kolizi s insolvencí. A není postihnutelný exekucemi.

 • Program Chytrý nájem provozujeme více než deset let, pomáhá v rozličných životních situacích. Nejčastěji program využívají klienti s některým z těchto zadání:
 • Neprokazatelné příjmy
 • Nevypořádaný majetek při rozvodu, kdy není možné nabývat nový majetek
 • Situace, kdy klient nechce být dohledatelný v katastru nemovitostí
 • Vážné záznamy v registrech
 • Insolvence a exekuceS konečnou platností o zařazení do programu rozhoduje vedení společnosti s ohledem na aktuální množství volných investičních prostředků.