Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí

Pavla s Tomášem
- úvěr z předchozího vztahu

Pavlu s Tomášem oslovila naše nabídka pořízení nového bydlení v krásném rodinném domu typu Kristýna. Jejich stávající bydlení na olomouckém sídlišti bylo malé a pro plánované pořízení rodiny tedy ne zcela vyhovující.

Po výběru vhodného pozemku několik kilometrů za Olomoucí jsme se dali do přípravy podkladů pro žádost o hypotéční úvěr. A zde nastala zásadní komplikace. Tomáš nám jaksi pozapomněl (možná i záměrně :-) ) sdělit, že si z předchozího vztahu s sebou táhne břímě v podobě zesplatněného úvěru, na který má sice splátkový kalendář, nicméně status v registrech byl poměrně nekompromisní pro jakoukoliv debatu o novém financování.
Řešení postavit financování pouze na Pavlu schůdné nebylo, mohli bychom maximálně nakoupit pozemek, ale stavbu bychom již neprofinancovali. Jakákoliv možnost posílit příjmy, zapojit spolužadatele apod., byla pro klienty nereálná.

Nabídli jsme tedy klientům přeřazení do neveřejného programu Fénix, ve kterém mohli vyčkat do doby doplacení nešťastného závazku a výmazu souvisejícího záznamu v bankovním registru. V průběhu tohoto období jsme dohlíželi na dodržováním platební disciplíny, která je bezpodmínečně nutná pro následující řešení financování nového bydlení.

Hanka s Michalem
- probíhající oddlužení

Hanka s Michalem k nám přišli s přáním splnit si sen a další životní část prožít v menší Katce, jelikož se jejich dětem blížil konec studia a plánovali se osamostatnit.

Zádrhelem, na který upozornili hned při prvních jednáních, bylo však ještě stále probíhající oddlužení. To se sice již blížilo ke svému konci, nicméně po detailním prostudování jejich insolvence nebyla moc velká šance na získání hypotéky hned po jejím ukončení.
Domluvili jsme se tedy na následujícím postupu. Počkáme do ukončení oddlužení a následně se pokusíme ověřit zda bude nějaká šance na získání hypotéky. Pokud šance na získání nebude, využijí Hanka s Michalem neveřejného programu Fénix. Počkají tedy do výmazu záznamů o insolvenci, a následně již hypotéku řešit moci budeme.

Přirozeně jsme s nimi pak pečlivě sledovali jejich rodinný rozpočet, abychom období ve Fénixu využili ke spoření. To jim pak v konečném důsledku velmi pomohlo, jelikož měli naspořenou relativně zajímavou částku, kterou si snížili potřebu financování a tím vykompenzovali kratší splatnost hypotéky s o něco vyšší splátkou.

Šárka s Josefem
- doopravdy vysoký měsíční závazek

Když k nám přišli Šárka s Josefem, nebylo jejich zadání nijak obvyklé. Chtěli své dosavadní bydlení zlepšit, jelikož do stávajícího nájemního bytu sami investovali poměrně dost finančních prostředků a možnost na plánovaného odkupu bytu do osobního vlastnictví se víceméně ztrácela.

Při získání údajů o klientech, jejich výdajích, příjmech atd. však vznikla významná překážka v podobě doopravdy vysokých splátek, které klienti měli na různých závazcích. Kromě hypotéky a úvěru ze stavebního spoření měli snad všechny dostupné finanční produkty.
Dohromady jejich výdaje činily téměř 19 tis. Kč měsíčně a celkový aktuální dluh byl přes 820 tis. Kč. S ohledem na tuto skutečnost i přes poměrně slušné příjmy bez šance na získání vlastní hypotéky. Šance na posílení příjmů bohužel minimální, takže vidina nového krásného bydlení se jim začala rozplývat.

Touha po novém krásném bydlení však byla velká, stejně jako ochota pro tento sen udělat cokoliv. Proto jsme zvolili využít neveřejný program Fénix. Velmi podrobně jsme naplánovali jak se nejrychleji stávajících výdajů zbavovat, postupně jeden po druhém doplácet pomocí každé uspořené koruny. Ano bylo to velmi náročné období vyžadující perfektní finanční disciplínu, uskrovnění se a zvažování každé utracené koruny. Výsledkem však je spokojené bydlení v novém domu a dokonce i podstatně lepší rodinný rozpočet než v době nájmu v bytě.

AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store