Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí

Nízkoenergetické provedení domů ES

Postavte svůj dům z těch nejlepších technologií na českém trhu. Realizací domu v nízkoenergetickém provedení získáte moderní dům, šetrný k životnímu prostředí a poskytující významnou úsporu na energiích spotřebovaných při provozu domu.

Zateplení střechy domu v tloušťce 280 mm

Tepelná izolace podhledu posledního podlaží je vkládána mezi a pod krokve krovu, u typu „bungalov“ mezi spodní pásnice příhradových vazníků a nad ně. Tvoří ji minerální vlna tl. 280 mm λ = 0,039 W/m.K , obvykle 160 mm mezi krokvemi a 120 mm pod nimi. Materiál MULTIROCK. Alternativně mohou být izolace zesíleny.

Izolační trojskla do oken

Okna a balkónové dveře jsou ve standardním provedení tvořeny šestikomorovým plastovým profilem GEALAN 8000 případně VEKA SOFTLINE 70AD s celoobvodovým kováním s mikrovětráním.¨

Zasklení je provedeno izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,6 W/m2.K. Dle přání klienta je možno okenní profil opatřit meziokenní mřížkou.

Vytápění a ohřev užitkové vody

Jako zdroj tepla je standardně navržen kondenzační kotel na zemní plyn. Součástí dodávky je závěsný kotel ÚT typu Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE s průtokovým ohřívačem TUV (přímý ohřev, rozsah výkonu 3,3 - 25,2 / 24,7 kW) a odtahem spalin turboventilací např. Ceraclass. Otopná soustava je vodní ústřední vytápění. Kompletní rozvody jsou vedené v podlaze. V koupelně je standardně použit radiátor (otopný žebřík) KORADO-LINEAR.

Skladba a izolace podlah domu

Podlahové betonové mazaniny jsou prováděny vyztuženým strojním betonem v tl. 60mm. Jsou uloženy na separační vrstvu PE fólie, která odděluje tepelnou izolaci a tvoří kluznou vrstvu těžké betonové plovoucí podlahy. Jsou použity dilatační pásky okolo stěn.

- u sociálního zařízení, v chodbě a technických místnostech z keramické dlažby (cena materiálu ve standardním provedení 240,- Kč/m2 - bez DPH – dle výběru klienta, při jiné ceně materiálu je tato cena zúčtovatelná)

- v obývacím pokoji lamelová laminátová krytina s plovoucí montáží tl. 8 mm systém Click třída 32, AC4 dle výběru investora ze vzorníku dodavatele - v ostatních pokojích a na chodbě 2.NP je použita lamelová laminátová podlaha s plovoucí montáží provedení v třídě 23 dle výběru klienta ze vzorníku dodavatele.

Obvodové konstrukce domu

Kompletní svislé konstrukce - nosné, výplňové a rozdělovací jsou navrženy ze systému přesného zdění - plynosilikátových (porobetonových) tvárnic XELLA-YTONG. Pro vnější obvodové stěny jsou navrženy tvarovky P4-500 o tloušťce zdění 250 mm (příp. jiné dle potřebné pevnosti konstrukce a návrhu projektanta).

Je možné použití jiných zdících technologií. Jako alternativu doporučujeme zdivo z materiálu přesný broušený cihlový děrovaný kvádr Wienerberger - POROTHERM na montážní pěnu tj. systém 24 Profi.

1 Zateplení střechy domu v tloušťce 220 mm 2 Izolační trojskla do oken 3 Vytápění a ohřev užitkové vody 4 Skladba a izolace podlah domu 5 Obvodové konstrukce domu
AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store