Nízkoenergetické provedení domů ES

Postavte svůj dům z těch nejlepších technologií na českém trhu. Realizací domu v nízkoenergetickém provedení získáte moderní dům, šetrný k životnímu prostředí a poskytující významnou úsporu na energiích spotřebovaných při provozu domu.

Zateplení střechy domu v tloušťce 280 mm

Tepelná izolace podhledu posledního podlaží je vkládána mezi a pod krokve krovu, u typu „bungalov“ mezi spodní pásnice příhradových vazníků a nad ně. Tvoří ji minerální vlna tl. 280 mm λ = 0,039 W/m.K , obvykle 160 mm mezi krokvemi a 120 mm pod nimi. Materiál MULTIROCK. Alternativně mohou být izolace zesíleny.

Izolační trojskla do oken

Okna a balkónové dveře jsou ve standardním provedení tvořeny šestikomorovým plastovým profilem GEALAN 8000 případně VEKA SOFTLINE 70AD s celoobvodovým kováním s mikrovětráním.¨

Zasklení je provedeno izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,6 W/m2.K. Dle přání klienta je možno okenní profil opatřit meziokenní mřížkou.

Vytápění a ohřev užitkové vody

Jako zdroj tepla je standardně navržen kondenzační kotel na zemní plyn. Součástí dodávky je závěsný kotel ÚT typu Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE s průtokovým ohřívačem TUV (přímý ohřev, rozsah výkonu 3,3 - 25,2 / 24,7 kW) a odtahem spalin turboventilací např. Ceraclass. Otopná soustava je vodní ústřední vytápění. Kompletní rozvody jsou vedené v podlaze. V koupelně je standardně použit radiátor (otopný žebřík) KORADO-LINEAR.

Skladba a izolace podlah domu

Podlahové betonové mazaniny jsou prováděny vyztuženým strojním betonem v tl. 60mm. Jsou uloženy na separační vrstvu PE fólie, která odděluje tepelnou izolaci a tvoří kluznou vrstvu těžké betonové plovoucí podlahy. Jsou použity dilatační pásky okolo stěn.

- u sociálního zařízení, v chodbě a technických místnostech z keramické dlažby (cena materiálu ve standardním provedení 240,- Kč/m2 - bez DPH – dle výběru klienta, při jiné ceně materiálu je tato cena zúčtovatelná)

- v obývacím pokoji lamelová laminátová krytina s plovoucí montáží tl. 8 mm systém Click třída 32, AC4 dle výběru investora ze vzorníku dodavatele - v ostatních pokojích a na chodbě 2.NP je použita lamelová laminátová podlaha s plovoucí montáží provedení v třídě 23 dle výběru klienta ze vzorníku dodavatele.

Obvodové konstrukce domu

Kompletní svislé konstrukce - nosné, výplňové a rozdělovací jsou navrženy ze systému přesného zdění - plynosilikátových (porobetonových) tvárnic XELLA-YTONG. Pro vnější obvodové stěny jsou navrženy tvarovky P4-500 o tloušťce zdění 250 mm (příp. jiné dle potřebné pevnosti konstrukce a návrhu projektanta).

Je možné použití jiných zdících technologií. Jako alternativu doporučujeme zdivo z materiálu přesný broušený cihlový děrovaný kvádr Wienerberger - POROTHERM na montážní pěnu tj. systém 24 Profi.

1 Zateplení střechy domu v tloušťce 220 mm 2 Izolační trojskla do oken 3 Vytápění a ohřev užitkové vody 4 Skladba a izolace podlah domu 5 Obvodové konstrukce domu