Standardní služby klientům

iconstandardní provedení domu ES iconprogram MLADÁ RODINA iconprogram ZLATÉ RUČIČKY iconprogram NULOVÁ HOTOVOST iconmin. objem dodávky HUS Popis jednotlivých SLUŽEB

Podpora při hledání a koupi pozemku icon icon icon icon icon V rámci představební přípravy pomáháme klientům s hledáním pozemku ke stavbě rodinného domu a případně vedeme jednání o koupi takového pozemku. V ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlouvu o dílo a stavba bude společností Ekonomické stavby s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Individuální projekt domu icon icon icon icon icon Individuální projektovou dokumentaci tvoříme postupným zapracováním požadavků klienta na vzhled, dispoziční uspořádání a materiálovou skladbu v jednotlivých fázích představební přípravy (návrh, studie RD).V ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlovu o dílo a stavba bude společností Ekonomické stavby s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Stavební povolení icon icon icon icon icon Zajištění povolení realizace stavby je v ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlouvu o dílo a stavba bude společností Ekonomické stavby s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Klubové výhody ES (Hromadný nákup energií, Kuponová knížka) icon icon icon icon icon Klienti, kteří využívají klubové výhody ES mají možnost čerpat slevy od dodavatelů Ekonomických staveb. Tyto slevy jsou čerpány prostřednictvím kuponů. Kupony je možné vytisknout ze sekce program na www stránkách Ekonomických staveb. Uváděnou ů slevu získáte jeho předložením u dodavatele. Výše slevy, kontakt na dodavatele a místo uplatnění slevy jsou uvedeny přímo na slevovém kupónu. Seznam partnerů a aktuální výše všech slev je možné nalézt na našich webových stránkách www.ekonomicke-stavby.cz/kuponova-knizka.