Vrácení domu

Abychom Vám uměli přinést opravdu bezpečnou cestu, museli jsme se připravit i na situace předem nepředstavitelné. Může v životě člověka nastat situace, kdy potřebuje koupený dům vrátit zpět? Třeba po pěti letech užívání? Nebo po patnácti? Ano, může.

garant

Alice Jirsová

garant programu Vrácení domu

vraceni-domu@ekonomicke-stavby.cz

"Až náročná situace ukáže kvalitu vztahů kolem nás. Přeji si, aby právě v takové chvíli se vztah klienta s ES ukázal být vztahem mimořádným."

Překvapivě na takovou možnost doposud služba žádného stavitele nepamatovala. V Ekonomkách, ve snaze hledat tu nejlepší možnou službu, jsme i možnost vrácení domu připravili.

Dát jistotu

Milujeme, když navštěvujeme své klienty a vidíme šťastné rodiny v našich domech. Nechceme, aby Vám tuto radost kazilo přemýšlení, co by bylo, kdyby... Kdybych přišel o práci? Kdybych se musel přestěhovat? A jiné mnohé kdyby.

Abyste mohli radost ze svého domu užívat naplno, dáme Vám jistotu. Jistotu, že za Vámi celou silou velké značky stojíme i v případě, že přijdou změny, které dnes nikdo vidět nemůže.

Dáme Vám jistotu možnosti vrátit dům, pokud by se Vaše okolnosti změnily.

Vrácení domu
Vrácení domu

Možnost vrácení domu

97% klientů nemá po dobu trvání hypotéky vážné potíže se splácením. To je skvělé. Pro ta zbylá 3% jsme přinesli možnost dům velmi výhodné vrátit, umořit tak hypotéku a získat zpět většinu peněz za splácení domu zaplacených. Pokud by tedy nastaly nečekané změny ve Vašem životě, můžete svůj dům vrátit do ES a v okamžiku svoji situaci urovnat. Vrátíme Vám zpět celou cenu domu, kterou jste za něj zaplatili, sníženou jen o velmi malou amortizaci za každý rok užívání. Podle míry opotřebení se amortizace pohybuje do 1,5 % ročně.

Okamžitě tak vyplatíme dluh bance, abychom Vás uchránili před případnými sankcemi za nesplácení hypotéky. A Vám se vrátí většina peněz, které jste bance za bydlení zaplatili.

Příklad použití

Klientka Petra se svým partnerem s námi postavila před čtyřmi roky nádherný dům Kristýna za 2.850.000 Kč na pozemku za 890.000 Kč. Bohužel po čtyřletém užívání domu Petra zjistila, že partner není tím, kým myslela, že bude. Sama ve splácení domu pokračovat nechtěla, navíc se rozhodla vrátit za rodiči na rodnou Moravu.

Petra nás požádala o pomoc. Situace byla náročná, když původní partner zmizel i se společnými úsporami.

Bez odkladu jsme tedy aktivovali protokol pomoci programem Vrácení domu. Zaplatili jsme dvě dlužné splátky bance a domluvili, že nebudou zapsány v Petřiných bankovních registrech.

Později jsme od Petry koupili dům zpět. Petra o dům celou dobu vzorně pečovala. Takže amortizace z původně zaplacené ceny byla jen 2,2%. Petře se tak vrátila naprostá většina zaplacených peněz a dluh k bance byl vypořádaný. Když jsme amortizaci rozpočetli na měsíce užívání domu, bydlela Petra za 1.306 Kč měsíčně.

Celý příběh nakonec dospěl ke krásnému konci. Pro Petru a jejího nového partnera připravujeme stavbu nového domu v rodné Olomouci. A už se těšíme, že dům nestavíme pro dva, ale pro tři.

Vrácení domu

Zkušební provoz programu

Program běží ve zkušebním provozu. Některé podmínky mohou projít úpravou. Vyhrazujeme si právo odmítnout tuto službu v případě, že by dům klienta byl mimořádně špatně udržován, či z jiných závažných důvodů.

Program není veřejnou nabídkou ani povinným závazkem společnosti.

Bonusy programu Vrácení domu

  • Přinášíme bezpečnou cestu
  • Jednáním s bankou Vás uchráníme před možnými sankcemi