program Vrácení domu

Může v životě člověka nastat situace, kdy potřebuje koupený dům vrátit zpět? Třeba po pěti letech užívání? Nebo po patnácti? Ano, může. Překvapivě na takovou možnost doposud služba žádného stavitele nepamatovala. V Ekonomkách, ve snaze hledat tu nejlepší možnou službu, jsme i možnost vrácení domu připravili.

Dáme Vám jistotu možnosti vrátit dům.

„Až náročná situace ukáže kvalitu vztahů kolem nás. Přeji si, aby právě v takové chvíli se vztah klienta s ES ukázal být vztahem mimořádným.“

garant programu

Alice Jirsová

garant programu Vrácení domu

vraceni-domu@ekonomicke-stavby.cz

  • Co Vám tento program přinese:
  • Možnost vrátit dům
  • Rychlé vypořádání hypotéky
  • Vrácení většiny doposud zaplacených splátek zaplacených za Váš dům
  • Klid a větší radost z užívání domu

Kryjeme Vám záda

Milujeme, když navštěvujeme své klienty a vidíme v našich domech šťastné rodiny. Nechceme, aby Vám tuto radost kazilo přemýšlení, co by bylo, kdyby... Kdybych přišel o práci? Kdybych se musel přestěhovat? A jiné mnohé kdyby.

Abyste mohli radost ze svého domu užívat naplno, dáme Vám jistotu. Jistotu, že za Vámi celou silou velké značky stojíme i v případě, že přijdou změny, které dnes nikdo vidět nemůže.

Dáme Vám jistotu možnosti vrátit dům, pokud by se Vaše okolnosti změnily.

video o programu Vrácení domu

Vrácení domu

Možnost vrácení domu

97 % klientů nemá po dobu trvání hypotéky vážné potíže se splácením. To je skvělé. Pro ta zbylá 3 % jsme přinesli možnost dům velmi výhodné vrátit, umořit tak hypotéku a získat zpět většinu peněz za splácení domu zaplacených.

Pokud by tedy nastaly nečekané změny ve Vašem životě, můžete svůj dům vrátit do ES a v okamžiku svoji situaci narovnat. Vrátíme Vám zpět celou cenu domu, kterou jste za něj zaplatili.

Pokud byl dům udržovaný řádně, nesnižujeme cenu ani žádnou amortizací v čase.

Okamžitě tak vyplatíme dluh bance, abychom Vás uchránili před případnými sankcemi za nesplácení hypotéky. A Vám se vrátí většina peněz, které jste bance za splácení domu zaplatili.

Vrácení domu

Příklad použití

Klientka Petra se svým partnerem s námi postavila před čtyřmi roky nádherný dům Kristýna za 2.850.000 Kč na pozemku za 890.000 Kč. Bohužel po čtyřletém užívání domu Petra zjistila, že partner není tím, kým myslela, že bude. Sama ve splácení domu pokračovat nechtěla, navíc se rozhodla vrátit za rodiči na rodnou Moravu.

Petra nás požádala o pomoc. Situace byla náročná, když původní partner zmizel i se společnými úsporami.

Bez odkladu jsme tedy aktivovali protokol pomoci programem Vrácení domu. Zaplatili jsme dvě dlužné splátky bance a domluvili, že nebudou zapsány v Petřiných bankovních registrech.

Později jsme od Petry koupili dům zpět. Petra o dům celou dobu vzorně pečovala. Zaplatili jsme tedy celou cenu domu a ještě kousek navíc. Petře se tak vrátila naprostá většina zaplacených peněz a dluh v bance byl vypořádaný.

Když jsme na konci s Petrou vše spočítali zjistili jsme, že Petra v domě celou dobu bydlela za 1.306 Kč měsíčně. Tedy zlomek toho, co by zaplatila v nájmu.

Celý příběh nakonec dospěl ke krásnému konci. Pro Petru a jejího nového partnera připravujeme stavbu nového domu v rodné Olomouci. A už se těšíme, že dům nestavíme pro dva, ale pro tři.

Vrácení domu

Zkušební provoz programu

Program běží ve zkušebním provozu. Některé podmínky mohou projít úpravou. Vyhrazujeme si právo odmítnout tuto službu v případě, že by dům klienta byl mimořádně špatně udržován, či z jiných závažných důvodů. Program není veřejnou nabídkou ani povinným závazkem společnosti.