Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí
garant

Alice Jirsová

garant programu Vrácení domu

a.jirsova@ekonomicke-stavby.cz

"Až náročná situace ukáže kvalitu vztahů kolem nás. Přeji si, aby právě v takové chvíli se vztah klienta s ES ukázal být vztahem mimořádným."

Možnost vrátit dům

Milujeme radost, kterou naše domy přinášejí rodinám klientů. Je úžasné, když mnoho let v rámci servisních prohlídek navštěvujeme své klienty a sledujeme, jak je radost z dobrého bydlení trvalá. Je úžasné vidět, jak dobrý dům přispěl k jejich spokojenému životu.

Přemýšlíme často, jak ještě více zpříjemnit životy svých klientů v našich domech. „Dejte nám jistotu, že budeme mít práci.“ „Dejte nám jistotu, že se nebudeme muset stěhovat jinam.“ Byť přání myšlená klienty s úsměvem, přivedla nás k silné myšlence.

Naprostá většina našich klientů po celý dlouhý život žádný záchranný kruh nepotřebuje. Jen u 4 % klientů jsme museli doposud řešit pomoc s hypotékou při naléhavé situaci v rodině. Většina klientů se tedy nedostává do problémů se splácením úvěrů. Přesto žijí své životy s malou nejistotou, co by se dělo, pokud by došlo k velké změně. A právě zde jsme našli prostor pro mimořádnou službu našim klientům.

Neumíme našim klientům přinést jistotu stálého zdraví. Neumíme ani přinést jistotu stálé práce. Co však umíme, je přinést jistotu záchranné sítě, pokud by nečekaná situace nastala. Pro klid svých klientů jsme vytvořili program, ve kterém je možné vrátit dům v případě nečekané životní situace.

Vrácení domu

Nízká amortizace

Vrácení domu

Dům je možné do ES vrátit i po velmi dlouhé době. Záměrně jsme nenastavili žádné časové omezení této služby. Služba je otevřená všem klientům, kteří své domy postavili s ES a jednalo se o kompletní stavbu domu.

Užíváním domu přirozeně dochází k postupnému opotřebovávání některých částí. Přes tento jev jsme u našich domů nastavili jen velmi malou amortizaci, průměrně 1,5 % ročně. Domy, které jsou klienty výborně udržovány, odkupujeme s amortizací ještě významně nižší.

Nízká či nulová amortizace spojená s velkou rychlostí celého procesu zpětného prodeje domu do ES pak činí z tohoto programu opravdu mimořádnou oporu do deštivých dní.

Vypořádání s bankou

Stejně jako u jiných našich programů také v případě vrácení domu poskytneme službu vyrovnání s bankou. V takovém případě jednáme s bankou a domlouváme nejlepší podmínky ukončení hypotéky. Při těchto jednáních využíváme svého silného postavení v bankách a obvykle se nám daří domluvit výhodné podmínky pro ukončení smlouvy.

Zkušební provoz programu

Program provozujeme ve zkušebním provozu. Některé podmínky mohou projít úpravou. Vyhrazujeme si právo odmítnout tuto službu v případě, že by dům klienta byl mimořádně špatně udržován, či z jiných závažných důvodů. Program není veřejnou nabídkou ani povinným závazkem společnosti.

Vrácení domu

Příklady použití

Klientka Petra s námi před třemi roky postavila dům, kde celková cena s  pozemkem činila 2 870 000 Kč. O  dům celou dobu velmi hezky pečovala. Se správnou údržbou Petře pomohl i program SERVISNÍCH PROHLÍDEK ES. Po třech letech života v domě se Petře zcela změnil život. Odešla za novým partnerem a za novou prací daleko od místa původního bydliště. Petra využila naší nabídky a ES dům odkoupily zpět.

Tím, že byl dům dobře udržován a Petra částečně kolem domu vybudovala hezkou zahrádku, byla amortizace domu za tři roky určena na 2,2 %. Při odkoupení domu jsme ukončili a vypořádali také Petřinu smlouvu s bankou. Využili jsme svého dobrého vlivu v bance a zcela osvobodili Petru ze sankce za předčasné splacení úvěru. Petřin původní záměr, žít se svým synem ve vlastním domě, se nakonec nenaplnil. Dnes žije v domě svého partnera a svůj dům tak již nepotřebuje. Nečekaná a velká změna však nebyla v tomto případě pro Petru žádnou ekonomickou pohromou. Využila možnosti dům vrátit do ES. Díky nízké amortizaci stálo Petru bydlení ve velkém domě jen 1 753 Kč měsíčně.

Petra žije spokojený život. V ES jsme rádi, že se naplnila naše filozofie zůstat klientovi partnerem i mnoho let po dokončení stavby domu. Pomoci, když je pomoc třeba, má pro nás velký smysl.

Vrácení domu
AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store