Vrácení domu

Může v životě člověka nastat situace, kdy potřebuje koupený dům vrátit zpět? Ano, může. Překvapivě na takovou možnost doposud služba žádného stavitele nepamatovala. V ES jsme nově tuto unikátní a mimořádně bezpečnou službu pro klienty připravili.

garant

Alice Jirsová

garant programu Vrácení domu

a.jirsova@ekonomicke-stavby.cz

"Až náročná situace ukáže kvalitu vztahů kolem nás. Přeji si, aby právě v takové chvíli se vztah klienta s ES ukázal být vztahem mimořádným."

Možnost vrátit dům

Milujeme radost, kterou naše domy přinášejí rodinám klientů. Je úžasné, když mnoho let v rámci servisních prohlídek navštěvujeme své klienty a sledujeme, jak je radost z dobrého bydlení trvalá. Je úžasné vidět, jak dobrý dům přispěl k jejich spokojenému životu.

Přemýšlíme často, jak ještě více zpříjemnit životy svých klientů v našich domech. „Dejte nám jistotu, že budeme mít práci.“ „Dejte nám jistotu, že se nebudeme muset stěhovat jinam.“ Byť přání myšlená klienty s úsměvem, přivedla nás k silné myšlence.

Naprostá většina našich klientů po celý dlouhý život žádný záchranný kruh nepotřebuje. Jen u 4 % klientů jsme museli doposud řešit pomoc s hypotékou při naléhavé situaci v rodině. Většina klientů se tedy nedostává do problémů se splácením úvěrů. Přesto žijí své životy s malou nejistotou, co by se dělo, pokud by došlo k velké změně. A právě zde jsme našli prostor pro mimořádnou službu našim klientům.

Neumíme našim klientům přinést jistotu stálého zdraví. Neumíme ani přinést jistotu stálé práce. Co však umíme, je přinést jistotu záchranné sítě, pokud by nečekaná situace nastala. Pro klid svých klientů jsme vytvořili program, ve kterém je možné vrátit dům v případě nečekané životní situace.

Vrácení domu
Vrácení domu

Nízká amortizace

Dům je možné do ES vrátit i po velmi dlouhé době. Záměrně jsme nenastavili žádné časové omezení této služby. Služba je otevřená všem klientům, kteří své domy postavili s ES a jednalo se o kompletní stavbu domu.

Užíváním domu přirozeně dochází k postupnému opotřebovávání některých částí. Přes tento jev jsme u našich domů nastavili jen velmi malou amortizaci, průměrně 1,5 % ročně. Domy, které jsou klienty výborně udržovány, odkupujeme s amortizací ještě významně nižší.

Nízká či nulová amortizace spojená s velkou rychlostí celého procesu zpětného prodeje domu do ES pak činí z tohoto programu opravdu mimořádnou oporu do deštivých dní.

Vypořádání s bankou

Stejně jako u jiných našich programů také v případě vrácení domu poskytneme službu vyrovnání s bankou. V takovém případě jednáme s bankou a domlouváme nejlepší podmínky ukončení hypotéky. Při těchto jednáních využíváme svého silného postavení v bankách a obvykle se nám daří domluvit výhodné podmínky pro ukončení smlouvy.

Zkušební provoz programu

Program provozujeme ve zkušebním provozu. Některé podmínky mohou projít úpravou. Vyhrazujeme si právo odmítnout tuto službu v případě, že by dům klienta byl mimořádně špatně udržován, či z jiných závažných důvodů. Program není veřejnou nabídkou ani povinným závazkem společnosti.

Vrácení domu

Příklady použití

Klientka Petra s námi před třemi roky postavila dům, kde celková cena s  pozemkem činila 2.870.000 Kč. O  dům celou dobu velmi hezky pečovala. Se správnou údržbou Petře pomohl i program SERVISNÍCH PROHLÍDEK ES. Po třech letech života v domě se Petře zcela změnil život. Odešla za novým partnerem a za novou prací daleko od místa původního bydliště. Petra využila naší nabídky a ES dům odkoupily zpět.

Tím, že byl dům dobře udržován a Petra částečně kolem domu vybudovala hezkou zahrádku, byla amortizace domu za tři roky určena na 2,2 %. Při odkoupení domu jsme ukončili a vypořádali také Petřinu smlouvu s bankou. Využili jsme svého dobrého vlivu v bance a zcela osvobodili Petru ze sankce za předčasné splacení úvěru. Petřin původní záměr, žít se svým synem ve vlastním domě, se nakonec nenaplnil. Dnes žije v domě svého partnera a svůj dům tak již nepotřebuje. Nečekaná a velká změna však nebyla v tomto případě pro Petru žádnou ekonomickou pohromou. Využila možnosti dům vrátit do ES. Díky nízké amortizaci stálo Petru bydlení ve velkém domě jen 1.753 Kč měsíčně.

Petra žije spokojený život. V ES jsme rádi, že se naplnila naše filozofie zůstat klientovi partnerem i mnoho let po dokončení stavby domu. Pomoci, když je pomoc třeba, má pro nás velký smysl.

Vrácení domu