program Servisní prohlídky

Stále hledáme cesty, jak Vám přinést co nejlepší službu. Pravidelné servisní prohlídky zajistí perfektní technický stav Vašeho domu.

Budeme se dlouhé roky o Váš dům starat.

„Své domy neopouštíme. Pravidelnou péčí prodloužíme životnost domu na dvojnásobek.“

garant programu

Lubomír Skala

garant programu Servisní prohlídky

servisni-prohlidky@ekonomicke-stavby.cz

  • V tomto programu získáte:
  • Pravidelnou bezplatnou servisní prohlídku Vašeho domu
  • Podstatně delší životnost domu
  • Vyšší hodnotu Vašeho majetku v hodnotě domu
  • Podstatně méně starostí o Váš dům

Vysoká hodnota domu = Vaše bohatství

Naše práce v Ekonomických stavbách má hlubší rozměr. Věříme, že skvělou prací můžeme činit lidi kolem sebe spokojenějšími, a tím i šťastnějšími. Uvědomujeme si, jak zásadní pro Váš život je hodnota Vašeho domu. Jaké možnosti v životě Vám dává situace, kdy je hodnota domu mnohem vyšší než dluh bance.

Zděné domy vynikají právě svojí vysokou hodnotou, neklesající v čase. To je jedna z nejpodstatnějších výhod, kterou Vám přináší zděný dům. V ES tuto hodnotu ještě zesílíme tím, že se o kvalitu Vašeho domu dlouhodobě postaráme.

Servisní prohlídky

Děláme více než ostatní

Bezplatné servisní prohlídky ve srovnatelném rozsahu doposud žádný stavitel pro své klienty nezavedl. Nedivíme se. Zkontrolovat každý rok všechny naše domy je opravdu hodně práce.

Stále hledáme cesty, jak Vám přinést co nejlepší službu. Velmi často musíme jít daleko za obvyklé zvyklosti trhu.

Konkurence není ráda, když zavádíme nové standardy služeb. Vy nás však za tuto pomoc, věříme, pochválíte. A Vaše pochvala bude pro nás odměnou. Službu servisních prohlídek poskytujeme ke svým domům zcela zdarma.

Servisní prohlídky

Co kontrolujeme?

Kvalitu střešní konstrukce

Funkčnost okapů a svodů

Stav krovu

Oplechování komínu a oplechování střechy

Stav obložení palubkami

Omítky vnější i vnitřní

Kotvení zábradlí

Funkčnost a seřízení oken

Tlak v systému vytápění

Funkčnost kotle či tepelného čerpadla

Seřízení garážových vrat

Stav hromosvodu

Servisní prohlídky

Co je servisní prohlídka?

Servisní prohlídka je detailní kontrola domu, kde hledáme případně i malé začínající závady. Jednoduše proto, aby dnes malá závada nepřerostla později ve velkou. Prohlédneme Váš dům. Zjistíme potřeby případné údržby. Zjistíme, zda nepotřebujete s něčím pomoci. A provedeme běžná seřízení technologií. Seřídíme okna a dveře. Zkontrolujeme tlak v otopné soustavě a případné zavzdušnění. Jednoduše se postaráme o vše, co Váš dům potřebuje tak, abyste se Vy starat nemuseli.

Četnost prohlídek

V prvních letech existence domu provádíme prohlídku každý rok. Později, když již vše časem prověřeně dobře funguje, se četnost prohlídek prodlužuje na jednou za 3 a později 5 let.

Doposud jsme fungování této služby nijak délkou neomezili. Dokud tedy bude pro Vás servisní prohlídka smysluplná, budeme Vám tuto službu přinášet.

Servisní prohlídky

Dlouhá záruka a servisní prohlídky

Stavíme domy v mimořádné kvalitě. Proto Vám můžeme přinést zcela mimořádnou délku záruční lhůty. Užívejte naše domy v radosti a zcela bez obav. Poskytneme Vám na hlavní stavební práce Vašeho domu v Česku zcela mimořádnou záruční lhůtu 10 let. Věříme, že i tento náš servis přispěje k Vašemu štěstí.

Vyšší hodnota Vašeho majetku

Pravidelné servisní prohlídky zajistí perfektní technický stav Vašeho domu. Výborný stav Vašeho domu, ve spojení se zděnou technologií, pak činí hodnotu Vašeho domu vyšší. A vyšší hodnota Vašeho domu Vás činí bohatšími.

A to je důvod, kvůli kterému nám úsilí věnované do tohoto programu stojí.