Servisní prohlídky

Jednoduchá myšlenka, která nás stojí velké množství úsilí a která Vám učiní život ve Vašem domě radostnějším: "Budeme se dlouhé roky o Váš dům starat."

garant

Lubomír Skala

garant programu Servisní prohlídky

servisni-prohlidky@ekonomicke-stavby.cz

"Své domy neopouštíme. Pravidelnou péčí prodloužíme životnost domu na dvojnásobek."

Naše práce v Ekonomických stavbách má hlubší rozměr. Věříme, že skvělou prací můžeme činit lidi kolem sebe spokojenějšími, a tím i šťastnějšími. Uvědomujeme si, jak zásadní pro Váš život je hodnota Vašeho domu. Jaké možnosti v životě Vám dává situace, kdy je hodnota domu mnohem vyšší než dluh bance.

Vysoká hodnota domu = Vaše bohatství

Zděné domy vynikají právě svojí vysokou hodnotou, neklesající v čase. To je jedna z nejpodstatnějších výhod, kterou Vám přináší zděný dům. V ES tuto hodnotu ještě zesílíme tím, že se o kvalitu Vašeho domu dlouhodobě postaráme.

Servisní prohlídky

Děláme více než ostatní

Bezplatné servisní prohlídky ve srovnatelném rozsahu doposud žádný stavitel pro své klienty nezavedl. Nedivíme se. Zkontrolovat každý rok všechny naše domy je opravdu hodně práce.

Stále hledáme cesty, jak Vám přinést co nejlepší službu. Velmi často musíme jít daleko za obvyklé zvyklosti trhu.

Konkurence není ráda, když zavádíme nové standardy služeb. Vy nás však za tuto pomoc, věříme, pochválíte. A Vaše pochvala bude pro nás odměnou. Službu servisních prohlídek poskytujeme k našim domům zcela zdarma.

Servisní prohlídky
Servisní prohlídky

Co je servisní prohlídka?

Servisní prohlídka je detailní kontrola domu, kde hledáme případně i malé začínající závady. Jednoduše proto, aby dnes malá závada nepřerostla později ve velkou. Prohlédneme Váš dům. Zjistíme potřeby případné údržby. Zjistíme, zda nepotřebujete s něčím pomoci. A provedeme běžná seřízení technologií. Seřídíme okna a dveře. Zkontrolujeme tlak v otopné soustavě a případné zavzdušnění. Jednoduše se postaráme o vše, co Váš dům potřebuje tak, abyste se Vy starat nemuseli.

Četnost prohlídek

V prvních letech existence domu provádíme prohlídku každý rok. Později, když již vše časem prověřeně dobře funguje, se četnost prohlídek prodlužuje na 3 a později 5 let. Doposud jsme fungování této služby nijak délkou neomezili. Dokud tedy bude pro Vás servisní prohlídka smysluplná, budeme Vám tuto službu přinášet.

Dlouhá záruka a servisní prohlídky

Stavíme domy v mimořádné kvalitě. Proto Vám můžeme přinést zcela mimořádnou délku záruční lhůty. Užívejte naše domy v radosti a zcela bez obav.
Poskytneme Vám na hlavní stavební práce Vašeho domu v Česku zcela mimořádnou záruční lhůtu 10 let. Věříme, že i tento náš servis přispěje k Vašemu štěstí.

Vyšší hodnota Vašeho majetku

Pravidelné servisní prohlídky zajistí perfektní technický stav Vašeho domu. Výborný stav domu, ve spojení se zděnou technologií, pak zvyšuje hodnotu domu. A vyšší hodnota Vašeho domu Vás činí bohatšími.

A to je důvod, za který nám úsilí věnované do tohoto programu stojí.

Servisní prohlídky

Co kontrolujeme?

 • Kvalitu střešní konstrukce
 • Funkčnost okapů a svodů
 • Stav krovu
 • Oplechování komínu a oplechování střechy
 • Stav obložení palubkami
 • Omítky vnější i vnitřní
 • Kotvení zábradlí
 • Funkčnost a seřízení oken
 • Průchodnost komínu a těsnost dvířek
 • Tlak v systému vytápění
 • Funkčnost kotle či tepelného čerpadla
 • Seřízení garážových vrat
 • Stav hromosvodu