Individuální projekt?

Je nekonečnou diskusí našeho oboru je-li lepší nechat dům od nuly připravit architekta či použít projekt dávno hotový - typový. Každá z těchto skupin Vás zahrne silnými argumenty. Existuje ovšem ještě třetí cesta. Cesta, které v ES říkáme Chytrá Horákyně.

garant

Daniela Kantnerová

poradce pro individuální projekt

d.kantnerova@ekonomicke-stavby.cz

"Proč objevovat kolo. Nemá smysl, abychom každý měli nutně úplně jiný dům."

Tento způsob čerpá to nejlepší z individuálního projektu a přináší přehlednost a transparentnost projektu typového. Individuální projekt je skvělý. Pozná Vaše potřeby a těm se skvěle přizpůsobí. Zároveň však s sebou nese dvě velká rizika. Za prvé nikdy nevíte jistě, zda se Vám bude líbit styl domu, který pro Vás připraví architekt. A téměř jistě víte, že se navržené řešení nevejde do Vašeho původního cenového rozpočtu. Ano bohužel děsivých 83% individuálně navržených domů se nikdy nepostaví, když jejich cena je dramaticky vyšší nežli zadání investora. To většina investorů zjistí dávno po tom, co projekt zaplatila.

A právě tento problém vedl mnoho stavebníků vsadit na méně dobré, avšak jisté řešení typového projektu. Tedy vybrat dům již hotový s jasně danou cenou.

I toto řešení má však své velké chyby. Obvykle se musíte přizpůsobit v detailech projektu. “Je to skoro dobré, ale … “ Typový projekt přirozeně nikdy úplně dobře nefunguje s pozemkem. Vznikl na univerzální pozemek.

Dobře, spojíme dobré z obou cest a vyhneme se tomu špatnému. Proč objevovat kolo. Nemá smysl, abychom každý měli nutně úplně jiný dům.

Individuální projekt

V ES jsme vytvořili ve spolupráci s výbornými architekty skvělé katalogové projekty. Vytvořili jsme dostatečné množství různých projektů, aby si co do stylu vybral každý. A vytvořili jsme dostatek různých řešení, abychom přinesli řešení pro různé typy pozemků. Máme domy, které se hodí na pozemky rovné, svažité, do povodňových území, do městské zástavby i na vesnici.

Své domy pořád upravujeme podle současných trendů a každý týden naši architekti připraví další nový dům. Že jsou to domy výborné ukazují pravidelná a četná ocenění v soutěžích o nejlepší dům roku v Česku i na Slovensku.

Každý z našich klientů si z velkého množství domů vybere takový, který se mu líbí a který odpovídá cenou či měsíční splátkou představám rodiny.

Individuální projekt

Tímto způsobem naši klienti od prvé minuty znají cenu svého domu a vyhnout se překvapením. Velká škála dobrých domů pomůže lepšímu výběru. Ani ta však nezajistí, aby byl dům v každém ohledu perfektním řešením.

V ES chceme jen perfektní řešení. Proto nastupují naši architekti a projektanti, aby vybraný dům v detailech upravili na daný pozemek a pro Vaše potřeby. Celá cesta k Vašemu domu je velmi transparentní a přehledná. Na začátku jste vybrali dům, který se Vám líbí a kde Vám vyhovuje cena. Architekt ES Vám tento dům již jen vylepší. Dům se bude měnit jen v detailech a jen v těch, které odsouhlasíte. Také původní cena se může změnit jen s Vaším písemným souhlasem. Tak vytváříme projekty svým klientům v ES. A jsme přesvědčeni, že jde o ten nejlepší možný způsob vytváření projektů. Souhlasíte?

Individuální projekt