Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Můj profil Klientské prostředí
garant

Jan Černý

garant programu Kvalita

j.cerny@ekonomicke-stavby.cz

"Co děláme, děláme dobře."

Materiál

Z dlouhodobého pohledu na kvalitu je použitý materiál rozhodujícím kritériem kvality. Různí reklamní experti se snaží českému trhu vsugerovat myšlenku, že i alternativní technologie, nejčastěji dřevostavby, mohou být stejně kvalitní jako zděné domy. Tato tvrzení jsou unikátem českého trhu, když po celém světě se běžně setkáte s myšlenkou, že dřevostavba je méně kvalitní a stojí polovinu domu zděného.

Ekonomické stavby nejsou výrobcem žádného materiálu. Jsme nezávislí, a můžeme pro své domy volit libovolné technologie. Nevyrábíme panely, a nemusíme tedy hlásat, že panel je pro rodinný dům dobrý. Nejsme výrobcem dřevostaveb, a můžeme si tedy vytvářet svobodný názor na každou z možných technologií. Poznali jsme všechny dostupné technologie rodinných domů. Zkoumali jsme kvalitu domů různých stavebních technologií po  deseti a dvaceti letech.

Všechna naše poznání vedla k hlubokému přesvědčení, že výrazně nejvyšší kvalitu domu přinášejí přesné zděné technologie. Když je kvalita pro nás podstatou, budeme v ES vždy stavět jen domy zděné, které svoji kvalitu ponesou skutečně dlouhou dobu.

Kvalita

Proces

Na českém trhu každým rokem vznikají a zanikají stovky nových stavebních firem. V ES dobře a dlouho známe své dodavatele a výrobní skupiny. S většinou z nich pracujeme již 20 let. Za tuto dobu jsme poznali a pro své stavby si ponechali jen ty nejlepší pracovníky. V ES všichni pracujeme v úkolu. Odměnu přinese jen práce dokončená a klientovi předaná v nejvyšší kvalitě. Případné opravy či odstraňování nedodělků nepřinášejí žádnou odměnu. Tento jednoduchý princip zcela zásadně změnil pohled pracovníků staveb na kvalitu.

Dobrá stavba se nemůže obejít bez perfektní vícevrstvé kontroly. Vaši stavbu tak nezávisle na sobě budou kontrolovat stavitel, manažer stavby, výrobní ředitel a tým hlavního stavebního dozoru.

Náš systém řízení kvality podléhá přísné normě ISO 9001 a byl nezávislými auditory opakovaně označen za vynikající. Věříme, že také Vás potěšíme výbornou kvalitou našich staveb.

Kvalita

Posudek soudního znalce

Kvalita

Pro naprostou jistotu naši i Vaši pak necháme kvalitu každé stavby posoudit nezávislým soudním znalcem. S domem Vám tak předáváme také znalecký posudek potvrzující perfektní kvalitu stavby. Jsme první a doposud jediný stavitel rodinných domů v Česku, který se k tomuto přísnému stupni kontroly odhodlal.

Stabilita

Ekonomické stavby byly v roce 2011, 2012, 2013 a 2014 zařazeny mezi 100 nejstabilnějších společností ČR. Získali jsme rating AA – vynikající. Tento rating označil stabilitu a dlouhodobou prosperitu společnosti na nejvyšší možné úrovni. Velmi si tohoto ocenění vážíme. Stabilita je důležitá i pro naše klienty. Součástí dodávky domu je také poskytnutí záručního a pozáručního servisu. I malé závady mohou někdy znamenat velké náklady na opravu.

Ve stavebnictví je velmi časté, že firmy rychle vznikají a zanikají. Vysoký rating stability Vám, vážení klienti, garantuje, že ES zde budou i za řadu let připraveni poskytnout Vám záruční či pozáruční servis.

Kvalita

Záruka 10 let bez příplatku

Kvalitě svých domů věříme. Proto nabízíme ke  kaž dému domu standardní záruku 10 let. Můžete si tak užívat svůj dům s nejdelší zárukou na českém trhu.

Servisní prohlídky

Pomáháme našim klientům s údržbou domu a pravidelně provádíme servisní prohlídku domu. Servisní prohlídky neomezujeme na záruční dobu, ale pokračujeme v nich i po vypršení záruky. Naši klienti tuto službu milují.

Kvalita

Ocenění ES

Ekonomické stavby jsou v odborných kruzích vnímány jako průkopník kvalitní a  rozsáhlé služby klientům. Toto naše renomé pak přináší některá ocenění, kterými se Vám rádi pochlubíme.

AA stability - jsme stabilním partnerem

V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající. V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti. A jde o mimořádně významné ocenění rozvoje ES.

ISO 9001 - 14 let pod přísným dohledem

Již v roce 2003 jsme úspěšně certifikovali zavedení normy kvality ISO 9001, kterou jsme následně v každém dalším roce úspěšně s  vysokým hodnocením obhájili. Norma ISO 9001 je v našem oboru nejpřísnější kvalitativní normou. Ve stavebnictví neexistuje vyšší standard než tato norma.

Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti

V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Unikátní na našem výsledku bylo, že všichni klienti svoji spokojenost hodnotili známkou nejvyšší. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem. V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.

Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu - naše nabídka je oceňována ve světě

Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.

Titul Firma roku je v Polsku vydáván pod záštitou Institutu filozofie a sociologie Polské akademie věd. Zdůvodnění výběru ES jako Firmy roku pak přineslo milé ocenění: Institut filozofie a  sociologie zkoumal smlouvy jednotlivých společností a shledal smlouvy ES jako nejférovější na trhu. Velmi vysoko byl oceněn pozitivní, vstřícný přístup k zákazníkům. A v neposlední řadě výjimečně etické způsoby komunikace. Všechny tyto důvody upřednostnily ES Polska v získání titulu před ostatními, jistě také výbornými společnostmi. Velmi si tohoto ocenění, stejně jako ostatních úspěchů, vážíme.

Nejvyšší kvalita
- Quality international 2012

Stali jsme se laureátem ocenění „Nejvyšší kvalita Quality International 2012“ v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.

ISO 14001:2004
- Chráníme životní prostředí

V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.

Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 - nabízíme skvělé domy

Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14). I v roce 2016 byly naše domy oceněny (dům Blanka 33, Lucie 35). A v roce 2017 jsme dokonce zcela ovládli kategorii Katalogové domy - zděné konstrukce, kde jsme obsadili první 3 místa (dům Lucie 39, dům Blanka 41, dům Blanka 3).

Dům Lukáš 15 byl odbornou porotou vybrán jako TOP dům roku 2015 časopisu DŮM&ZAHRADA v  kategorii domů do 100 m2 zastavěné plochy domu. V roce 2016 v této soutěži zvítězil dům Miluška 18.
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.

Vyberte si vlastní řešení domu a upravte si jej podle sebe. S námi si můžete naprojektovat a postavit nejlepší dům roku. A to je skvělé.

Kvalita
AA stability - jsme stabilním partnerem
V roce 2011 získaly Ekonomické stavby v rámci ČEKAI Stability Award druhý nejvyšší z možných ratingů AA – vynikající.
V roce 2012, 2013, 2014 a 2015 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. Tato certifikace vyjadřuje nezávislý pohled na celkovou bonitu a stabilitu společnosti. Ekonomické stavby byly zařazeny mezi nejstabilnější české společnosti.
Kvalitní firma - nezávislé certifikáty spokojenosti
V roce 2010 jsme obdrželi značku Kvalitní firma. Tomuto ocenění předcházel audit spokojenosti náhodně vybraných 60 klientů toho daného roku. Hodnocení klientů je pro nás vždy nejvyšším parametrem.
V roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 I 2016 jsme certifikaci obhájili opět s vynikajícím výsledkem a hodnocením našich klientů.
ISO 14001:2004 - chráníme životní prostředí
V roce 2007 jsme přistoupili k normě ochrany životního prostředí ISO 14001. Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti. Jen úspěch, který nezatěžuje následné generace, považujeme za správný.
Firma roku 2008 a 2009 na polském trhu
Skutečně jedinečného úspěchu se nám pak dostalo na polském trhu, kde byly Ekonomické stavby dvakrát po sobě vyhlášeny Firmou roku. Byli jsme první zahraniční společností, která se stala Firmou roku, a jsme doposud jedinou společností, která toto ocenění obhájila dvakrát po sobě.
Nejvyšší kvalita Quality International 2012
Stali jsme se laureátem ocenění "Nejvyšší kvalita Quality International 2012" v kategorii QI - nejvyšší kvalita řízení. Certifikát nám byl udělen za maximální snahu o provádění a propagaci kvality ve všech oblastech podnikání. Jedná se o soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj Polské republiky, v součinnosti s Polskou agenturou pro rozvoj podnikání a klubem Polské fórum ISO 9000 pod názvem Najwyższa Jakość Quality International 2012.
Dom roka 2009 - 2015 na Slovensku
Z našich realizovaných domů vybrali slovenští čtenáři časopisu Moj dom opakovaně naše domy jako nejlepší postavené domy na Slovensku.
Ochrana životního prostředí
Ekonomické stavby dbají na ochranu životního prostředí. Mají zavedený a certifikovaný systém ŘÍZENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle norem ISO 14001. Jako dar dostávají klienti strom Ekonomických staveb, kterým je Prunus Subhirtella "Pendula". Využitím programu Génius podporujete přírodu a snižujete ekologické zatížení naší planety.
Dům roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - nabízíme skvělé domy
Naše domy jsou pravidelně oceňovány v Česku i v zahraničí. Ekonomické stavby získaly v roce 2015 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné (dům Katka 33) a kategorii Katalogové domy (dům Lukáš 14).
V roce 2016 získal dům Blanka 33 ocenění Dům roku od čtenářů časopisu Můj dům v kategorii Katalogové domy zděné.
Ekonomické stavby - pomáhají
Pomáháme tam, kde vnímáme důležitost a velký význam projektů. Velkou radost nám v roce 2014 činil projekt Centra Hájek.
Tento projekt nás učí pokoře a hlubšího chápání světa kolem nás.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Chotíkov 479, 330 17 Chotíkov, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 026, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies | Zásady ochrany osobních údajů

Aplikaci naleznete na Google Play    Aplikaci naleznete na app Store