Program Fénix

Vytvořili jsme program Fénix, kterým se pokoušíme vrátit perspektivu lidem, kteří o perspektivu přišli. Vytvořili jsme program, kde malou část své kapacity, plnou odbornost a mimořádnou vůli věnujeme tomu, abychom alespoň několika rodinám ročně změnili kvalitu života.

garant

Josef Mašát

garant programu Fénix

j.masat@ekonomicke-stavby.cz

garant

Vlasta Pěchoučková

garant programu Fénix

v.pechouckova@ekonomicke-stavby.cz

Program Fénix

Moderní společnost nesleduje jen zájem své prosperity, ale také množnosti, kterými může být společensky prospěšná.
Společensky prospěšné podnikání je fenoménem západní společnosti v posledních letech. Také v ES věříme, že jen opravdu společnosti prospěšné firmy, mají dlouhodobý smysl.
Tato filozofie nás přivedla k myšlence pomoci také lidem, kterým se ostatní stavitelé a banky vyhýbají.

Pro koho program vznikl

V Ekonomických stavbách jsme se vždy soustředili na zpřístupnění kvalitního bydlení mladým rodinám. Jsme velmi hrdí na své programy, které učinily šťastnými tisíce klientů. Zároveň si však každým rokem více a více uvědomujeme, že mezi námi žije početná skupina rodin, která nemá to štěstí pomýšlet na svůj vlastní dům.
Překážkou jsou často hříchy mládí, kdy vlastní chybou či ve snaze pomáhat jiným, se mnoho lidí dostalo do problémů se záznamy v registrech, exekucí či insolvenčních řízení. Tyto bývalé chyby pak naprosto fatálním způsobem ovlivňují dnešek i budoucnost. Lidé bez možnosti vlastního bydlení jsou odkázáni na placení drahých nájmů. Placení nájmu znamená, že za dobu aktivního života nevytváří žádný vlastní majetek, který může být rezervou pro špatné časy. Lidé, kteří v mládí chybovali, jsou celý život odkázáni platit nájem, aby do důchodu odcházeli jako nemajetní. Jedna chyba tak zásadně ovlivní kvalitu celého života.

Pokud svým životem nesete minulá břímě. Pokud si uvědomujeme své minulé chyby. Pokud víte, že dnes již takové nebudete opakovat. Pokud toužíte po novém začátku. Pokud jste připraveni za druhou šanci bojovat. Pokud víte, že dokážete být disciplinovaní. Pak pro Vás máme nový program Fénix. Protože v ES věříme, že i z popela zmaru a chyb může vzniknout nový život, stejně jako krásný bájný pták Fénix.

Fénix

Proč to děláme?

Jistota

Práce pro klienty se zanedbanými osobními financemi není výhodná. Práce manažerky financí pro jednoho klienta v programu Fénix znamená 20 krát více času, než potřebuje pro klienta v běžné situaci. V Česku většina společností realizuje jen ty služby, které jsou pro společnost ekonomicky výhodné. Pro klienty s obtížným financováním tak žádná pomoc neexistuje.

V ES věříme, že někdy je nutné dělat i věci ekonomicky nerentabilní jednoduše proto, že jde o správnou věc. Rozhodli jsme se věnovat 7% své kapacity těmto klientům s mimořádně těžkou situací. Přinášíme pomoc rodinám, které pomoc potřebují a kterým nikdo jiný nepomůže. Když dojdeme k úspěchu, dokážeme zásadně zlepšit kvalitu života takové rodiny. Tím, že umožníme místo drahého nájmu splácet vlastní majetek, vytváříme pro rodinu mnohem zdravější ekonomické prostředí. Hypotéka je jednou splacena. Nájem nikdy. Hodnota nemovitostí stále narůstá. Zaplatit svoji nemovitost znamená, odcházet do důchodu s podstatným majetkem.

Omezené kapacitní možnosti

Práce pro klienty se zanedbanými financováním je mimořádně náročná. Můžeme tedy této věnovat jen část naší práce. V žádném případě nedokážeme vyhovět všem klientům, kteří by tuto pomoc potřebovali. Neschopnost pomáhat všem nás nutí k bolestné nutnosti výběru, koho do programu pozveme.

Při výběru nehodnotíme náročnost cesty. Pokud vidíme šanci na úspěch, přijímáme i těžká zadání. Pro úspěch je však velmi podstatný charakter klienta. Cesta za úspěchem velmi často není lehká. Vhodným účastníkem programu jsou lidé, kteří se nehroutí u prvé překážky. Lidé, pro které má nový začátek velkou hodnotu a jsou pro tento připraveni pracovat. A hlavně lidé, kteří vědí, že nebudou opakovat staré chyby a budou velmi disciplinovaní. Pro klienty tohoto charakterového mixu dokážeme mít až překvapivě vysoký úspěch.

Fénix

Nečekejte snadné cesty

V programu Fénix pro Vás budou pracovat dva nejlepší analytici v zemi ctihodný kolega Miroslav Lebl a milá a mimořádně chytrá kolegyně Vlasta Pěchoučková.
Oba jsou odbornou veřejností považováni za nejlepší hypotéční analytiky v Česku. Přinesou Vám svůj intelekt, enormní zkušenost a zájem vyřešit Vaší situaci. Využijte jejich zkušenost a mimořádné možnosti v bankách. Doplňte tuto svoji mimořádnou snahou a velkou disciplínou pak je pravděpodobnost úspěchu velká. U složitého zadání neexistují snadné a rychlé cesty. S čím složitější situací přicházíte, tím náročnější a delší bude cesta k úspěchu.

Co nejčastěji v programu řešíme

Předluženost

Předluženost je velmi častým úkolem, který v programu Fénix pro své klienty řešíme. Přicházejí k nám klienti s velkým množstvím úvěrů na různé často zbytečné věci. Ve většině jde o úvěry mimořádně nevýhodné - drahé. Součet splátek těchto úvěrů zatěžuje k naprostému limitu možného rodinný rozpočet. V kombinaci s vysokým nájmem jde o velmi nebezpečnou situaci, kdy naši klienti již nezvládají všechny své závazky splácet.

Předluženost patří k těm snazším úkolům. Obvykle konsolidujeme půjčky do jedné dlouhodobé s významně nižší splátkou. Ideální je konsolidovat celý či část dluhu do hypotéky, která je extrémně levná. Po konsolidaci půjček zatížení rodiny významně klesne, často je výsledná splátka 1/3 splátky původní. V pozdějším spojení s hypotékou, která nahrazuje nájem, rodině začne zůstávat nezvyklé množství volných peněz.
V rychlém snížení výdajů se také skrývá riziko tohoto postupu. Zažili jsme rodiny, které na snížení výdajů reagovali další půjčkou na zbytné hodnoty. Tak se projevuje klient, který se nehodí do programu Fénix, když nemá dostatečnou disciplínu.
85% předlužených klientů dokážeme vyřešit, přivést do vlastního domu a zajistit více harmonie rodinným financím.

Fénix

Exekuce a záznamy v registrech

Jistota

Ach ty exekuce. Ve své roli stavitele jsme se setkali s mnoha klienty, které provázejí hříchy mládí v podobě exekucí. Exekuce již dnes umíme řešit velmi dobře. Je vždy důležité, od koho byla exekuce uvalena. Mnoho exekucí umíme řešit v rámci speciální schválení hypotéky, kdy na základě naší záruky klient čerpá běžnou hypotéku s nepatrně navýšenou úrokovou sazbou. Tento způsob řešení je natolik snadný, že klienta nemusíme převádět do programu Fénix a tento zůstává ve svém standardním programu ES (Nulová hotovost, Mladá rodina).
Z exekucí jsou významně náročnější ty od finančních ústavů. Zde je již nutné velmi náročné vyjednávání s bankou. Případně hledání někoho "čistého" v okolí našeho klienta. V případě, že je záznam mimořádně špatný, pak používáme náš program Chytrý nájem.

70% klientů s exekucí dokážeme přivést na práh vlastního domu.

Insolvence

Insolvence bude strašákem příštích let. Tisíce Čechů uvěřilo, že po zaplacení 5 let insolvence bude moci začít s čistým stolem a znovu. Tak také měl princip insolvence fungovat. Bohužel se tak neděje. I po zaplacené insolvenci zůstávají banky pro tyto občany naprosto uzavřené. V současné chvíli se zdá, že toto uzavření je bez časového omezení - na pořád.
Vyjednávali jsme hypotéky ve výjimce s naší zárukou. Jde o jednání mimořádně náročné s velmi nejistým výsledkem. I přes mimořádné úsilí se nám zatím daří hypotéku domluvit pro 40% klientů s úspěšně skončenou insolvencí.

Tam, kde se nepodaří dojednat výjimku v bance a získat pro klienta hypotéku, hledáme v jeho okolí někoho, na koho je možné úvěr koncipovat. Jako náhradní řešení nám pak zůstává program Chytrý nájem.

U klientů po insolvenci zaznamenáváme dlouhodobou úspěšnost 50%.

Fénix

Nepřiznané příjmy

Jistota

Časté a zároveň nejednodušší jsou nám zadání financování, kde rodina disponuje s neprokazatelným příjmem. Program Fénix je pro tyto klienty až zbytečný. Klientům s neprokazatelnými příjmy umíme pomoci i ve všech ostatních našich programech. Či doporučujeme příjem alespoň částečně legalizovat.

U klientů s nepřiznanými příjmy máme úspěšnost 98%.

Nejprve financování pak až ostatní

Vyřešení financování je u těchto klientů prubířským kamenem úspěchu. Nepouštíme se tedy do žádné nákladné práce dokud neznáme řešení financování. V tomto programu tedy obětujeme rychlý postup na úkor postupu bezpečného. Nebudeme utrácet peníze za nákup pozemku a vytváření projektu, dokud nevytvoříme řešení k financování.

Pokud by se v rané fázi přípravy ukázalo financování jako nemožné, pak dosavadní náklady budou velmi nízké. Obvykle do 20.000,-Kč. Klient tedy nepodstupuje riziko vysokých nákladů při případném neúspěchu financování. Právě tento změněný postup považujeme za důležitou část programu Fénix. Až když známe řešení, dovolíme kolegům začít hledat pozemek a připravovat projekt domu.

V programu Fénix není možné spěchat.

Fénix