Rádi byste bydleli ve vlastním domě
Klientské prostředí
garant

Pavel Fryček

garant programu Mladá rodina

p.frycek@ekonomicke-stavby.cz

"Dát mladým lidem možnost dobrého bydlení je tou nejchytřejší sociální politikou."

Stále kolem sebe slyšíme, jak je důležité podporovat mladé rodiny.
Hodně o podpoře mladých rodin slyšíme, málo však takovou podporu opravdu vidíme. Věříme, že dobré bydlení pro mladé lidi je základním kamenem prosperity každého státu.
Naším snem jsou šťastné mladé rodiny se spoustou dětí v krásných domech. Nový program MLADÁ RODINA je naším příspěvkem k lepšímu životu mladých rodin.

Mladé financování

Mladí lidé potřebují sobě přizpůsobené financování. Není možné předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet procent hodnoty domu, jak by ideálně vyžadovaly banky. Není možné předpokládat, že většina mladých rodin disponuje vlastním pozemkem.

Financování je v tomto programu přizpůsobeno potřebám mladých lidí. Vytvořili jsme program, kde klienti potřebují jen minimální hotovost a kde pozemek lze splácet měsíční splátkou hypotéky.

Podstatou programu je nízká splátka. Využíváme dlouhých splatností úvěru. Za své klienty přinášíme bankám garance. Neseme část odpovědnosti za své klienty, abychom bankám snížili riziko úvěru. Za tyto garance klienti ES získávají výrazně výhodnější úvěr.

Výhodnější úvěr znamená v jeho délce velkou finanční úsporu. U domu a pozemku v celkové ceně 4,6 milionu je měsíční splátka nižší o 2 600 Kč. Za 40 let splácení takto zvýhodněného úvěru ušetříme svým mladým klientům 1 248 000 Kč. V nízké splátce je největší výhoda hypotéky ES.

Mladá rodina

Naprosto důsledně využíváme podpory státu v míře neobvyklé. Čerpáme pro klienta daňovou úlevu, dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM i podporu do fotovoltaických zařízení (program GÉNIUS).

Abychom otevřeli mladým rodinám možnost žít ve  vlastních domech, bylo nutné vytvořit program s nízkou celkovou splátkou. Věnovali jsme tomuto úkolu mnoho energie. Proto se nám podařilo splátku za kompletní dům 4+1 dostat pod 6 500 Kč měsíčně. V ES víme, že nízká splátka je klíčem k dobrému bydlení mladých lidí.

Zároveň jsme se snažili celkovou cenu, včetně pozemku, udržet pod hranicí běžného nájemného. Zaplacení hypotéky vlastního domu považujeme za nejvýhodnější způsob důchodového spoření.

Mladá rodina

Splátky některých vybraných domů

První splátka - splátka za samotný dům
Druhá splátka - celková splátka za dům a pozemek v hodnotě 600 000 Kč

Katka 12 6 435 Kč 8 078 Kč
Ekonomik N7 7 394 Kč 9 037 Kč
Kristýna 8 7 941 Kč 9 584 Kč
František 5 9 174 Kč 10 817 Kč
Lucie 27 8 489 Kč 10 132 Kč
František 11 8 626 Kč 10 269 Kč
Katka 15 5 614 Kč 7 257 Kč
Mladá rodina

Cílem programu je nepřesáhnout splátkou hypotéky 40 % příjmů rodiny. Klientům je k dispozici krátkodobá překlenovací půjčka s 0% úrokem (RPSN 0 %) pro překlenutí financování hypotékou tam, kde banky standardně žádají hotovost klienta.

Úsporný provoz domu

Mladá rodina

Jen levná hypotéka k dobrému řešení nestačí. Příznivý musí být celkový náklad na bydlení. Vedle splátky hypotéky považujeme v ES za nesmírně důležité zajistit také mimořádně nízké provozní náklady domu.

Přemýšlíme nad každou korunou budoucích nákladů. Proto jsme Ekonomické stavby. Stavíme domy výhradně nízkoenergetické, v programu MLADÁ RODINA je každý náš dům vybavený nejmodernější technologií tepelného čerpadla. Dům může vyrábět vlastní elektrickou energii, a opět tak snižuje závislost a provozní výdaje. Neustále analyzujeme ceny různých dodavatelů energií a jsme připraveni pro klienty vyjednat nízké nákupní ceny energií.

Náklady na provoz domu jsou důležitou součástí plánování rodinného rozpočtu. Aby byly tyto náklady co nejnižší, využíváme v programu MLADÁ RODINA nejmodernější způsob vytápění, a  to tepelným čerpadlem. Měsíční náklady na provoz našeho domu 4+1 jsou pak obvykle 1 681 Kč. Právě v  měsíčních nákladech je v Česku mezi domy největší rozdíl. Je velký rozdíl, zda za energie mladá rodina zaplatí 1 681 Kč či 4 500 Kč měsíčně. Ten rozdíl za 40 let splácení hypotéky činí neuvěřitelných 1 353 120 Kč. Takovou úsporu Vám přinese nízkoenergetický dům ES oproti běžnému domu.

Vysoká hodnota domu

Mladá rodina

Nízká měsíční splátka hypotéky a nízké provozní náklady jsou dobrým základem řešení pro mladé rodiny. Podstatná je pro nás však ještě další, třetí, hodnota. Považujeme za mimořádně důležité, aby dům v průběhu splácení hypotéky i po úplném zaplacení měl vysokou likvidní hodnotu. Považujeme za důležité, aby i částečně zaplacený dům byl pro naše klienty velkým majetkem a finanční rezervou.

Z tohoto důvodu nestavíme montované domy, jako jsou dřevostavby. Orientujeme se výhradně na technologie a materiály, které garantují vysokou hodnotu domu i po čtyřiceti letech splácení hypotéky. Právě po zaplacení hypotéky bude totiž hodnota dřevostavby třetinová v porovnání se zděným domem.

Vysoká hodnota domu otevírá mnoho dobrých možností pro klienty. Vedle nízké splátky hypotéky, nízkých provozních nákladů tak jde o třetí nejdůležitější parametr našich domů a programu MLADÁ RODINA.

Rostoucí dům

Potřeby mladých rodin se v čase mění. Naprosto jinou potřebu k bydlení mají dva mladí lidé, a jinou později s dětmi. Vymysleli jsme domy, které se mění s našimi klienty. Již není nutné stavět na životním startu rovnou velký dům pro budoucí rodinu. Za něj pak nést provozní náklady a náklady hypotéky.

Rostoucí domy jsou další stěžejní myšlenkou pro mladé rodiny. Tato myšlenka přináší velkou míru svobody. Začněte svůj život v domě 2+1. Až přijde čas, snadno, bez přerušení bydlení, Vám dům zvětšíme na potřebných 4+1, včetně stavebního povolení i rozšíření úvěru. Stejně jako na začátku nebudete potřebovat žádné vlastní peníze. Také zvětšení domu profinancujeme hypotečním úvěrem.
Více viz program ROSTOUCÍ DŮM

Mladá rodina

Mateřská dovolená a pojištění splátek

Mladá rodina

Život není statický. Dobrý program je připravený reagovat na různé životní změny. V programu MLADÁ RODINA pracujeme s pojištěním proti výpadku příjmu. Jsme hrdí na naše řešení pro mateřské dovolené. Chytrou prací se stavebním spořením dokážeme výrazně snížit splátky hypotéky po dobu mateřské dovolené. Hypotéka tak již nebude překážkou nejkrásnější úloze v životě člověka.

Bydlení bez starostí

Dobré bydlení pro nás znamená bydlení bez zbytečných starostí. Peče o dům nesmí zatěžovat. Vytvořili jsme program, ve kterém po dobu nejméně 30 let pečujeme o naše domy. Tento program SERVISNÍCH PROHLÍDEK jsme automaticky propojili také s programem pro mladé klienty.

Jednou za rok provedeme důkladnou kontrolu Vašeho domu. Vyloučíme případné možné závady. V případě nutnosti provedeme opravy. Zároveň při prohlídce seřídíme okna a otopný systém. Servisní prohlídky zajistí skvělou kondici našich domů po celá desetiletí.
Více viz program SERVISNÍ PROHLÍDKY

Mladá rodina

Modrá křídla

Mladá rodina

Naprostá většina našich klientů zůstává našimi přáteli i dávno po dokončení stavby domu. Naše práce je nám posláním. Lidé, kteří bydlí v domech od ES, mají Ekonomky rádi. Věříme, že dobré vztahy s klienty jsou důsledkem naší snahy poskytovat dobrou službu a pomoc, když je potřeba.

Bylo pro nás úžasným zjištěním, že většina nových klientů nepřichází do ES na základě drahých reklamních kampaní, nýbrž na základě doporučení našich již dávno bydlících klientů. Toto zjištění nám bylo inspirací pro vytvoření propracovaného systému, ve kterém svým bydlícím klientům dokážeme za jejich podporu poděkovat. Snížili jsme rozpočty na reklamu v tisku a televizi. Tyto ušetřené peníze, jako poděkování, posíláme svým bydlícím klientům za doporučení, která dávají novým zájemcům.

Tento program se jmenuje MODRÁ KŘÍDLA. Mnoha aktivním klientům touto cestou hradíme i polovinu ročních splátek hypotéky.

Vytvořili jsme tak myšlenku, jak na úkor mediálních magnátů ušetřit podstatnou část nákladů našim již bydlícím klientům.

První kus nábytku

Sluší se mladé rodině do nového domu přinést kousek nového zařízení. Rádi bychom byli první, kdo našim klientům ke spokojenosti přispěje. Ve spolupráci s partnery jsme připravili dárek, kterým je nádherná moderní kuchyňská linka do každého domu, který v programu MLADÁ RODINA postavíme.

Dar v podobě kuchyňské linky se vztahuje na domy v kompletní dodávce a osazené tepelným čerpadlem, když výrobce tepelného čerpadla na tento dárek přispívá.
Více viz SPECIFIKACE KUCHYŇSKÉ LINKY

Jana s Petrem mají od ES dům Katka 11. Měsíční splátka jejich hypotéky činí 5 000 Kč. Každý rok k nám na doporučení Jany a Petra přichází jeden nový klient. V ES jako poděkování zaplatíme polovinu ročních splátek hypotéky. Pokud by od Jany a Petra přišli klienti dva, pak bychom zaplatili kompletní roční náklady hypotéky. Úžasně jednoduché, jednoduše účinné.

Mladá rodina

Program ve zkratce

Mladá rodina
  • program Mladá rodina není omezený věkem klientů.
  • V programu MLADÁ RODINA dokážeme financovat celou cenu domu i pozemku.
  • V tomto programu je možné využívat dotovanou překlenovací půjčku s úrokovou sazbou 0 %.
  • Poskytujeme záruky bankám pro nízkou výslednou splátku hypotéky. Společně s nízkými provozními náklady považujeme za podstatu řešení pro mladé rodiny.
  • Program obsahuje možnost úžasných rostoucích domů. Tedy domů, které umějí reagovat na měnící se nároky klientů.
  • Programem umíme výrazně snížit splátky hypotéky v době mateřské dovolené.
  • Součástí je integrovaná služba bezplatných servisních prohlídek.
  • Se svými klienty zůstáváme přáteli. Pomáháme jim s údržbou domů. A na základě jejich doporučení novým klientům platíme část jejich nákladů na hypotéku.
Mladá rodina

Součástí dodávky domu je moderní kuchyňská linka. Podívejte se na bližší specifikaci kuchyňské linky.

Úspora provozních nákladů je důležitá. Proto je v programu MLADÁ RODINA na vytápění využívána nejmodernější technologie vytápění tepelným čerpadlem.

EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o., Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruč–Senec, telefon: 377 825 782, fax: 377 825 782, mobil: 602 43 54 52, info@ekonomicke-stavby.cz

Doplňující informace | Pravidla používání webu | Zásady použití cookies